VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ
 

  • přípravná výtvarná výchova

  • kresba

  • malba

  • grafika

  • keramika

  • dekorativní činnost

  • modelování

VYUČUJE: Helena Jindrová

KONTAKT: 607 151 221