KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

Nařízení

Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem

v Ústí nad Labem č. 3/2020

Krajská hygienická stanice kraje Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, jako orgán

ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82

odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení

s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., k ochraně zdraví při epidemii a k zamezení dalšího

šíření epidemie onemocnění COVID -19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje

následující mimořádné opatření při epidemii na území kraje Ústeckého kraje spočívající v:

omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní

jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků

na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání

v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na

státní jazykové zkoušce.

Tímto oficiálním nařízením Krajské hygienické stanice se i naše ZUŠ v Neštěmicích,

včetně poboček na Střekově i v Povrlech bude řídit. Oznamuji všem rodičům, že došlo

ke změně vedení školy od 1. 9. 2020 a z důvodu aktualizace webových stránek budou

veškeré následující změny od příštího týdne již plně k dispozici na stránkách školy.


Děkuji za pochopení a porozumění současné situace

Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D.

ředitelka školy

4 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

ZAHÁJENÍ PRESENČNÍ VÝUKY HUDEBNÍCH NAUK

Milí rodiče a žáci naší školy, s radostí oznamuji, že od pondělí 24.5.2021 bude zahájena prezenční výuka hudebních nauk na ZUŠ v Neštěmicích. PONDĚLÍ 14:00-14:55 - HN+PHV 1.ročník 15:00-15:55 - HN 2.r

ZAHÁJENÍ VÝUKY OD 12. DUBNA

Od pondělí 12. dubna zahajujeme presenční výuku a to ve formě "1 na 1". Týká se to všech oborů – hudebních, tanečních i výtvarných. Nauka bude probíhat ve formě konzultačních hodin, učitelé budou up